Láska k vareniu a gastronómii traduje v na¨ej rodine roky. U¸ nᨠstarý otec Mauro spolu so svojim bratom, pomáhal v otcovej bottege, obchodovať s toskánskym vínom, ¨unkami a syrmi. Bývali blízko Florencie v toskánskom regióne, o ktorom sa hovorí, ¸e má jednu z najlep¨ích kuchýň na svete.

My si ho pamätáme ako v¸dy stál v kuchyni, smial sa nad jeho obľúbenou knihou od Pellegrina Arthusiho a vymý¨ľal nové recepty. (Mimochodom, tú knihu máme dodnes. Je celá pokrčená, pou¸itá a ¨pinavá od jedla.)

Niekde tu, sa asi začala rozvíjať na¨a vá¨eň pre gastronómiu, keď sme pozorovali starkého, ako sa s jedlom zabáva a učí nás talianskej kuchyni a tradíciám.

Nᨠotec Mauro mal k vareniu tie¸ v¸dy pozitívny vzťah. Naučil nás pravidlám stolovania a dôle¸itosti stretávania sa pri jednom stole, kedy má rodina mo¸nosť rozprávať sa o svojich ¸ivotoch, snoch a plánoch. Ukázal nám aké je dôle¸ité poznať dobré produkty a vyu¸ívať na¨u fantáziu.

Talianska kuchyňa nám u¸ teda prirodzene prirástla k srdcu a práve toto v¨etko nás priviedlo k ná¨mu vlastnému projektu Pane & Olio.

Sme dvaja súrodenci Marco a Beata a odhodlali sme sa prezentovať a ¨íriť taliansku gastronómiu, tak ako ju poznáme my. Chceme ukázať, ¸e jedlo je dôle¸itou súčasťou ná¨ho ka¸dodenného ¸ivota, a preto je opodstatnené venovať mu dostatočnú pozornosť.

Spolu s na¨im strýkom Lucom, ktorý je veľký gurmán, alebo buon gustaio, ako sa hovorí v Taliansku, sme priviedli na¨e sny k realite. Luca je veľký jedák a cestovateľ. Svoju vá¨eň u¸ stihol posunúť na najvy¨¨iu úroveň, keď sa spojil s ú¸asným kuchárom Marcom Stabile. Spolu dokázali priviesť re¨tauráciu Ora d’Aria k prvej hviezde Michellin.

My traja (Luca, Marco a Bea) sme vytvorili v Bratislave showroom, v ktorom budeme prezentovať na¨u filozofiu, cez unikátny koncept, kde sa spojí predaj potravín s kaviarňou, bistrom a aperitív barom v autentickom talianskom duchu.

Sme pripravení učiť sa a posúvať na¨e sny dopredu. Dúfame, ¸e na¨u vá¨eň k jedlu sa nám podarí preniesť aj na vás, a ¸e sa u nás budete cítiť príjemne a v¸dy sa k nám radi vrátite.

  PANE & OLIO Gorke'ho 6
Bratislava
slovacchia
+421948548408
info@paneolio.sk

ID ANTICONTRAFFAZIONE
N. 4982

Certifica la tua azienda. Richiedi ID anticontraffazione Certifica che la tua Azienda è in possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento in Eccellenze Italiane e richiedere l’erogazione di un ID Anticontraffazione, che sarà impresso sul certificato e sulla vetrofania che provvederemo a consegnarti e potrai poi esporre al pubblico.
RICHIEDI ID
Segnala un’eccellenza Se conosci un’attività che reputi eccellente, puoi segnalarcela e fare in modo che ottenga il giusto riconoscimento
Segnala
Foto
ristorazione Hotel Tre Ceri
Foto
ristoranti Al Solito Posto

El auténtico sabor de Italia, también sin gluten!

Foto
ristorazione Marisa Cuomo

Tra viti e rocce a strapiombo sul mare di Furore, Cantine Marisa Cuomo!