Láska k vareniu a gastronómii traduje v na¨ej rodine roky. U¸ nᨠstarý otec Mauro spolu so svojim bratom, pomáhal v otcovej bottege, obchodovať s toskánskym vínom, ¨unkami a syrmi. Bývali blízko Florencie v toskánskom regióne, o ktorom sa hovorí, ¸e má jednu z najlep¨ích kuchýň na svete.

My si ho pamätáme ako v¸dy stál v kuchyni, smial sa nad jeho obľúbenou knihou od Pellegrina Arthusiho a vymý¨ľal nové recepty. (Mimochodom, tú knihu máme dodnes. Je celá pokrčená, pou¸itá a ¨pinavá od jedla.)

Niekde tu, sa asi začala rozvíjať na¨a vá¨eň pre gastronómiu, keď sme pozorovali starkého, ako sa s jedlom zabáva a učí nás talianskej kuchyni a tradíciám.

Nᨠotec Mauro mal k vareniu tie¸ v¸dy pozitívny vzťah. Naučil nás pravidlám stolovania a dôle¸itosti stretávania sa pri jednom stole, kedy má rodina mo¸nosť rozprávať sa o svojich ¸ivotoch, snoch a plánoch. Ukázal nám aké je dôle¸ité poznať dobré produkty a vyu¸ívať na¨u fantáziu.

Talianska kuchyňa nám u¸ teda prirodzene prirástla k srdcu a práve toto v¨etko nás priviedlo k ná¨mu vlastnému projektu Pane & Olio.

Sme dvaja súrodenci Marco a Beata a odhodlali sme sa prezentovať a ¨íriť taliansku gastronómiu, tak ako ju poznáme my. Chceme ukázať, ¸e jedlo je dôle¸itou súčasťou ná¨ho ka¸dodenného ¸ivota, a preto je opodstatnené venovať mu dostatočnú pozornosť.

Spolu s na¨im strýkom Lucom, ktorý je veľký gurmán, alebo buon gustaio, ako sa hovorí v Taliansku, sme priviedli na¨e sny k realite. Luca je veľký jedák a cestovateľ. Svoju vá¨eň u¸ stihol posunúť na najvy¨¨iu úroveň, keď sa spojil s ú¸asným kuchárom Marcom Stabile. Spolu dokázali priviesť re¨tauráciu Ora d’Aria k prvej hviezde Michellin.

My traja (Luca, Marco a Bea) sme vytvorili v Bratislave showroom, v ktorom budeme prezentovať na¨u filozofiu, cez unikátny koncept, kde sa spojí predaj potravín s kaviarňou, bistrom a aperitív barom v autentickom talianskom duchu.

Sme pripravení učiť sa a posúvať na¨e sny dopredu. Dúfame, ¸e na¨u vá¨eň k jedlu sa nám podarí preniesť aj na vás, a ¸e sa u nás budete cítiť príjemne a v¸dy sa k nám radi vrátite.

  PANE & OLIO Gorke'ho 6
Bratislava
slovacchia
+421948548408
info@paneolio.sk

ID ANTICONTRAFFAZIONE
N. 4982

Certifica la tua azienda. Richiedi ID anticontraffazione Certifica che la tua Azienda è in possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento in Eccellenze Italiane e richiedere l’erogazione di un ID Anticontraffazione, che sarà impresso sul certificato e sulla vetrofania che provvederemo a consegnarti e potrai poi esporre al pubblico.
RICHIEDI ID
Segnala un’eccellenza Se conosci un’attività che reputi eccellente, puoi segnalarcela e fare in modo che ottenga il giusto riconoscimento
Segnala
Foto
ristoranti Ristorante La Trota

I sapori di sempre, in una nuova ed accogliente atmosfera. Cucina tipica regionale, con un'attenzione particolare alle materie prime ed alle ricette tradizionali di una volta!

Foto
pizzerie Pizza E' Coccos'

A pranzo o cena sempre pronti a deliziarvi con le nostre squisite pizze ed ogni genere di sfizio o frittura!

Foto
ristoranti Ristorante & Pizzeria L'Assaggio ​I veri sapori della cucina italiana!